дивизии:

Какво означава въглеродно неутрален?

Съвети - Какво означава въглеродно неутрален?

Какво означава въглеродно неутрален?
Пелетите въглеродно неутрални ли са ?
Защо са въглеродно неутрални? 


Пелетите представляват възстановимо гориво, произведено от нискокачествена сурова и изсушена дървесина и други отпадъчни продукти във вид на биомаса, пресована във вид на дървесни пелети.

Пелетите се изгарят в едни от най-чисто изгарящите отоплителни уреди, съществуващи понастоящем, имащи високо КПД и всеобща ефективност.

Предвид на незначителното замърсяване което причиняват, за печките на пелети не е необходимо сертифициране от ЕРА.

Много природозащитници считат дървесните пелети за „СО2 неутрални”, което по принцип означава, че макар при горене те да произвеждат въглероден двуокис, в миналото материалът е бил част от дърво, което е поглъщало водородния двуокис, така че двата фактора се взаимно се изключват.

Какво означава въглеродно неутрален?

Когато даден фактор бъде определен като „въглеродно неутрален”, това означава, че той противодейства на изпуснатия във въздуха въглероден двуокис, съдействайки за поддържането на баланса между производството и използването на въглерод, по-конкретно в случаите, когато се касае за противодействие срещу емисиите на въглероден двуокис чрез дейности като отглеждане на растения, които да бъдат използвани като гориво, или засаждане на дървета в градските райони, които да компенсират емисиите на автомобилни газове.


 Избрани сайтове въглеродно