дивизии:

Други видове пелети и биомаса

 -

Други

видове

пелети

и биомаса                                                          

Органичните материали, произвеждани от растенията, като листа, корени, семена и стъбла представляват биомаса.
В някои случаи, метаболичните отпадъци от микроби и животни също се считат за биомаса.
Терминът „биомаса” се отнася за вещества, които не влизат директно в състава на храните или потребителските  стоки, но могат да имат алтернативно промишлено приложение. Обичайни източници на биомаса са селскостопанските отпадъци, като стъбла от житни растения, слама, люспи, остатъци от захарна тръстика, шушулки, както и тор от едър рогат добитък, домашни птици, свине; дървесен материал, като дърво или дървена кора, стърготини, трески от дървен материал и скрап получен при смилане;  битови отпадъци, като отпадъчна хартия и хартиени изрезки; също така енергийни култури, като топола, върба, люцерна, зърнено нишесте и соя.

 

Биомасата представлява комплексна смес от органични материали, като въглехидрати, мазнини и протеини, наред с малки количества минерали, като натрий, фосфор, калций и желязо. Основните компоненти в растителната биомаса са въглехидратите (приблизително 75% сухо тегло) и лигнинът* (приблизително 25%), които могат да варират като количество в зависимост от вида на растението. Въглехидратите представляват предимно целулозни или хемицелулозни влакна, които придават здравина на растителната структура, както и лигнин, който съединява влакната едно с друго. Освен това, като източници на енергия някои растения съдържат скорбяла и мазнини, предимно в семената и корените (напр. царевица, соя и картофи).

Използването на биомасата като суровина за производство на горива или химикали има две основни предимства. Много голямо предимство е нейната възстановимост. Чрез използването на слънчевата енергия при фотосинтезата, растенията обменят въглеродния двуокис в атмосферата, за да синтезират биомаса. Предполага се, че годишно се произвеждат 140 милиарда метрични тона** биомаса. Второто предимство е, че биомасата не упражнява директно влияние върху запасите от храни и потребителски стоки и не влияе директно върху цени и наличности.Избрани сайтове биомаса