дивизии:

От какво са произведени пелетите за горене?

От какво са произведени пелетите за горене?

Всички пелети представляват биомаса, произведена от обикновени нискостеблени растения и дървета.Най-често употребяваните в домакинствата пелети са произвеждани от дървесни стърготини и смлени трески, представляващи отпадъчен материал от дървета, използвани при производството на дървени трупи, мебели и други изделия. Дървесината представлява най-богатият суровинен ресурс, който не влияе върху стойността на производството на хранителните продукти или етиловия алкохол (етанол).

В съвременните производствени процеси, по-нискокачествените горски продукти се отстраняват и нацепват за суровина. Смолите и другите свързващи материали, съдържащи се по естествен начин в дървесните продукти, свързват дървесните пелети, така че обикновено те не съдържат добавени вещества. При други видове пелети се използват шушулки и други материали, като необработените люспи и зърно също биват изгаряни под формата на пелети, които, обаче, имат по-малко разпространение. Изборът на горивото и неговата цена могат да зависят от вида на най-разпространената в региона отпадъчна биомаса.

Суровинният материал се обработва при високо налягане и температура и се пресова до малки пелети с цилиндрична форма. За производството на продукта могат да се използват мека дървесина (напр. иглолистна дървесина, бор), твърда дървесина (дъб), както и рециклирани дървесни отпадъци. Дървесните пелети се  произвеждат в мелници или цехове за дървесни пелети.

 Избрани сайтове пелети

Най-нови обяви

  • Дробилки и линии за пелети
    Дробилки и линии за пелети Машини и съоръжения Дървообработване, Животновъдни

  • Климатици и климатични системи, чилъри, VRF, бойлери
    BGRGroup – Системни решения за енергийна ефективност за Вашия дом, офис или търг